021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Viorel Paşca

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara

Viorel Paşca

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara

Biografie

În prezent este membru al Baroului Timiş şi Director al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara.
În 1998 obţine titlul ştiinţific de Doctor în drept la Facultatea de Drept, Cluj Napoca.
De asemenea este membru în colegiul de redacţie al publicaţiei „Caiete de drept penal” şi al revistei „Dreptul” versiunea on-line.
A publicat: • Responsabilita penale della persona giuridica nel diritto romeno, nella Rivista IUS 17, „Studi e Materiali di diritto penale”. Bologna 2008 • Discriminarea şi sancţionarea ei în dreptul penal român, „Revista de drept penal” nr.1/2008 • Dreptul la liberă exprimare şi infracţiunile de presă – Analele Univ. de Vest.Drept. 1-2/2008.

Face parte din colectivul de autori ai lucrării Tratat practic de insolvenţă (Coordonator ştiinţific – Prof. univ. dr. Radu Bufan).