021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Traian ȘTEFĂNESCU

Av. drd. Leaua & Asociații

Traian ȘTEFĂNESCU

Av. drd. Leaua & Asociații

Biografie

Traian Ștefănescu este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București precum şi al studiilor de master în Dreptul Fiscal, în cadrul aceleiași facultăți şi este membru al Baroului București din anul 2014.

În timpul studiilor universitare a efectuat stagii de practică la diverse societăți de avocatură, fiind preocupat de aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul facultății. După absolvirea studiilor de licență, în anul 2014, domnul Traian Ștefănescu a fost admis în profesia de avocat clasându-se pe unul dintre primele locuri din aproximativ 4500 de participanți la examenul de primire în profesie. Înainte de a începe colaborarea cu echipa Leaua & Asociații, Traian Ștefănescu și-a desfășurat activitatea în cadrul unei firme de avocatură româneasca unde fost implicat în proiecte complexe din domeniile dreptului fiscal, contenciosului administrativ și al litigiilor civile.

Traian Ștefănescu s-a alăturat departamentului de drept fiscal al echipei Leaua & Asociații în anul 2015 reprezentând clienții în fața instanțelor în cauze de drept fiscal, administrativ și civil. În prezent, este doctorand în drept fiscal al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

De asemenea, a publicat diverse articole de specialitate în Revista Română de Concurență editată de Consiliul Concurenței și în Revista Română de Drept al Afacerilor a editurii Wolters Kluver.

Domenii de expertiză:

 • Drept fiscal;
 • Contencios administrativ;
 • Drept civil.

Repere:

 • Doctorand în drept fiscal al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara;
 • Participant la cursul „Doctorate Seminar on European Tax Law”, 17-20 februarie 2017, Institute for Austrian and International Tax Law WU (Vienna University of Economics and Business);
 • Absolvent al Masteratului de Drept fiscal la Facultatea de Drept a Universității București (promoția 2016);
 • Absolvent al Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților;
 • Absolvent al cursurilor de specialitate în dreptul fiscal al uniunii europene derulate de ERA – Academia de Drept European din Trier, Germania (iunie 2015);
 • Membru al Baroului București (începând din 2014);
 • Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București (promoția 2014);
 • Absolvent al Colegiului Național Sf. Sava, București (promoția 2010).

Domnul avocat Traian Ștefănescu va susține comunicarea: Propunerea de directivă CCCTB