021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Titus Prescure

Prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Despre cauzele de încetare a contractelor de administrare care se încheie între societatile pe acțiuni și administratorii/directorii acestora

Titus Prescure

Prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Despre cauzele de încetare a contractelor de administrare care se încheie între societatile pe acțiuni și administratorii/directorii acestora

Biografie

Titus Prescure este doctor în drept comercial și conferențiar universitar la Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Domnul Titus Prescure predă: drept civil, dreptul internațional privat, dreptul concurenței și arbitraj comercial.