021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Tanți Anghel

consultant fiscal

Tanți Anghel

consultant fiscal

Biografie

 

În cadrul ediției 2017 a Conferinței Naționale de Drept Fiscal, doamna Tanți Anghel va susține o comunicare cu tema: Principiul bunei administrări în ordinea juridică națională