021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Tanți Anghel

Consultant financiar;
Fost director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

Tanți Anghel

Consultant financiar;
Fost director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

Biografie

Tanți Anghel este consultant fiscal și a fost director general in cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală Legislație, Cod procedură fiscală, reglementari nefiscale și contabile și, în aceasta calitate, a coordonat, în principal, activitățile de redactare a textelor de lege privind Codul de procedura fiscală, precum și cele de analiză și dezbatere a problemelor ridicate în aplicarea acestui act normativ.

Astfel, a coordonat colectivul de redactare atât a primului Cod de procedură fiscală al României postbelice (România a mai avut un Cod de procedură fiscală, dar în perioada 1941-1951), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, cât și a celui de-al doilea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. A participat de asemenea și la redactarea legislației fiscale procedurale de după  decembrie 1989. A contribuit la formarea doctrinei procedural fiscale prin articole publicate în diverse reviste de specialitate și a susținut, în calitate de lector, prezentări la seminarii și conferințe dedicate fiscalității.

Are pregătire economică și juridică, precum și un master în fiscalitate (Administrarea impozitelor – teoria impozitelor, fiscalitate internaţională, politică fiscală, gestiunea impozitelor, legislaţie fiscală) la Universitatea Paris-IX (Dauphine), Paris, Franţa, promoția 1994.

In prezent este colaborator al LDDP unde se ocupa in special de elaborarea bazei teoretice la contestatiile administrative in care se invoca  incalcarea  regulile si  principiilor prevazute de Codul de procedura fiscala si in dreptul UE.

În cadrul Conferinței de anul acesta, doamna Tanți Anghel va susține tema cu titlul: Remedii juridice pentru a evita plata impozitului majorat pe clădirile deținute de persoanele juridice.