021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Tanți Anghel

Consultant financiar;
Fost director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

Tanți Anghel

Consultant financiar;
Fost director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

Biografie

Tanți Anghel (tax consultant) is a former general manager of the Ministry of Public Finance and, as such, mainly coordinated the drafting of the law texts on the Fiscal Procedure Code, as well as those for analyzing and debating the issues raised on application of this normative act.

Thus, Tanți Anghel coordinated the drafting staff of both the post-war Romania’s First Tax Procedure Code (Romania had a Tax Procedure Code but in the period 1941-1951), which entered into force on 1 January 2004, as well as of the second, which entered into force on 1 January 2016. She also participated in the drafting of procedural tax legislation after December 1989.

Tanți Anghel had contributed to the formation of the tax procedural doctrine through articles published in various specialty journals and supported as lecturers presentations at seminars and conferences dedicated to taxation. She has an economic and legal background, as well as a Master in Taxation (tax Administration – tax theory, international taxation, fiscal policy, tax administration, tax law) at Paris-IX University ( Dauphine), Paris, France.

Tanți Anghel este consultant fiscal și a fost director general in cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală Legislație, Cod procedură fiscală, reglementari nefiscale și contabile și, în aceasta calitate, a coordonat, în principal, activitățile de redactare a textelor de lege privind Codul de procedura fiscală, precum și cele de analiză și dezbatere a problemelor ridicate în aplicarea acestui act normativ.

Astfel, a coordonat colectivul de redactare atât a primului Cod de procedură fiscală al României postbelice (România a mai avut un Cod de procedură fiscală, dar în perioada 1941-1951), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, cât și a celui de-al doilea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. A participat de asemenea și la redactarea legislației fiscale procedurale de după  decembrie 1989. A contribuit la formarea doctrinei procedural fiscale prin articole publicate în diverse reviste de specialitate și a susținut, în calitate de lector, prezentări la seminarii și conferințe dedicate fiscalității.

Are pregătire economică și juridică, precum și un master în fiscalitate (Administrarea impozitelor – teoria impozitelor, fiscalitate internaţională, politică fiscală, gestiunea impozitelor, legislaţie fiscală) la Universitatea Paris-IX (Dauphine), Paris, Franţa, promoția 1994.

In prezent este colaborator al Leaua si asociatii unde se ocupa  in special de elaborarea bazei teoretice la contestatiile administrative in care se invoca  incalcarea  regulile si  principiilor prevazute de Codul de procedura fiscala si in dreptul UE.