021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Sorina Doroga

Prof. dr. - UVT

Sorina Doroga

Prof. dr. - UVT

Biografie

Sorina Doroga este avocat, membră în Baroul Timiș, și începând cu anul 2012 profesor asistent la Facultatea de Drept din Timișoara Universitatea de Vest.

Este licențiată în drept și absolventa masterului de drept european din cadrul Facultății de Drept din Timișoara. În anul 2015 a obținut titlul de doctor în drept cu lucrarea „Drepturile contribuabililor și mecanismele de protecție a acestora” obținând pentru această lucrare și distincția „Magna cum laude”. Începând cu 2015 este lector în cadrul Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA. Este coautorul cărții „Dreptul Uniunii Europene în 100 de hotărâri și cazuri practice”. A scris articole de specialitate în reviste de drept, dintre care: „Judecătorul de drepturile omului în Uniunea Europeană după adoptarea Tratatului de la Lisabona. Discuții referitoare la mecanismele propuse prin proiectul de acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului” – în volumul „Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?”, 2013; „Riscul de credit, tipuri de garanții și interacțiunea dintre acestea în contractele de credit bancar”- în volumul „Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzanțele”, 2013 (Editor Lucian Bercea), pp. 128-140 și „Principii de bază ale fiscalității – Considerații generale, în Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept, nr. 2/2015; și alte publicații care au apărut în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate.