021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Răzvan VIORESCU

Conf. univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
avocat

Răzvan VIORESCU

Conf. univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
avocat

Biografie

Răzvan Viorescu este avocat în Baroul Suceava și conferențiar universitar doctor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Are competențe în contencios administrativ și fiscal, drepul muncii, drept european, CEDO, litigii, arbitraj și mediere. Susține cursurile de Drept administrativ, Drept constituțional, Contencios Administrativ, Drept administrativ comparat, Drept instituțional European, Drepturile Omului, Sisteme administrative comparate.

Răzvan Viorescu este membru în comitetele științifice de cercetare ale revistelor: Revista Pro Iure, editată de Baroul Suceava, publicaţie trimestrială cu carcater juridic; Revista The USV Annals of Economics and Public Administration (ISSN 2285-3332, On-line ISSN 2344-3847, ISSN-L 2285-3332) , cotată de CNCSIS în categoria B+ și indexată (indexată în DOAJ; EBSCO HOST;ErihPlus CrossRef;  CEEOL; RePEc; HeinOnline ; European Journal of Law and Public Administration (ISSN Print: 2360-6754, ISSN Online: 2559-7671) indexată în Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef;  CEEOL; RePEc; HeinOnline) și altele.

A publicat numeroase lucrări științifice, prin care amintim: Reglementarea juridică a funcției publice, Editura Lumen, Iași, 2015; Drept administrativ, Editura Universul Juridic, București, 2015; Institutions Europeennes, Miskolc University Press, 2008 (Blanc D., Manson S. ș.a.); Droit administratif europeen. Miskolc University Press, 2008, (Blanc D., Manson S. ș.a.); Tipologia funcţiei publice – tendinţe şi provocări, Editura SEDCOMLIBRIS, Iaşi 2007; Drept constituţional şi instituţii politice. Editura Universităţii, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 2006; Drept administrativ şi administraţie publică. Editura Universităţii, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 2006.

În cadrul Conferinței Naționale de Drept Fiscal, ediția 2018, va prezenta comunicarea cu titlul: Examen jurisprudențial cu privire la stabilirea competenței organului fiscal local în raport de (ne)modificarea limitelor teritoriale de la domiciliul/sediul fiscal al contribuabilului