021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Raluca Elena Gâlea

judecător la Tribunalul Bucureşti

Raluca Elena Gâlea

judecător la Tribunalul Bucureşti

Biografie

Doctor în drept al Universităţii Bucureşti în drept civil cu tema „Protecţia drepturilor personale nepatrimoniale în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, sub îndrumarea domnului Profesor dr. Corneliu Bîrsan, absolvent al cursurilor de master – specializarea drept fiscal, organizate de Universitatea din Bucureşti, judecător cu 18 ani vechime în profesie, în prezent doamna Raluca Elena Gâlea este judecător la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios administrativ şi fiscal.