021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Radu Chiriţă

Conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Radu Chiriţă

Conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Biografie

În prezent este lector universitar doctor al Facultăţii de Drept, Catedră de drept public, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca şi şef de Catedră a aceleaşi facultăţi.
În anul 2007 a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în drept constituţional, cu teza: Dreptul la un proces echitabil. De asemenea este membru al reţelei “Oxford Reports on Internaţional Law in Domestic Courts”, coordonată de University of Oxford, membru în redacţia softului legislativ “Legalis” şi preşedinte al Asociaţiei de studii în Dreptul constituţional şi Drepturile omului.

A publicat:

Drept constituţional. Instituţii şi proceduri. Ediţia a 3-a, Caiet de seminarii, 2014
Dreptul la viaţă privată şi de familie. Jurisprudenţa C.E.D.O., 2013
• Dreptul la viaţă privată şi de familie. Jurisprudenţa C.E.D.O. (coordonator), 2013
• Pierderea proprietăţii în favoarea statului. Jurisprudenţa C.E.D.O.(coautor), 2012
• Drept constituţional. Instituţii şi proceduri. Ediţia a ÎI-a, 2012
• Discriminarea în jurisprudenţa C.E.D.O. (coautor), 2012
• Arestarea şi detenţia în jurisprudenţa C.E.D.O.(coautor), 2012
• Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii. Ediţia a II-a, 2008
• The Legal Nature of the Right to Life. The Consequences of Voluntary Interference with Life, in „Philobiblon”.
toate cărţile >>> click aici