021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Radu Bufan

Prof. univ. dr. - UVT
Profesor asociat - UB

Radu Bufan

Prof. univ. dr. - UVT
Profesor asociat - UB
radu.bufan @ abaconsulting.ro

Biografie

Este profesor universitar doctor, conducător de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, în materie de Fiscalitate, Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal şi contabil. A inițiat masterul de drept fiscal de la Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti, unde predă şi Teoria Generală a Dreptului Fiscal. Este expert contabil al Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România, consultant fiscal al Camerei Consultanților Fiscali şi avocat membru al Baroului Timiş. A publicat peste 80 de cărți, studii, articole şi comunicări ştiințifice.

Este coordonatorul ştiințific şi coautor al Tratatului practic de insolvență, publicat la Editura Hamangiu în anul 2014. A efectuat controlul ştiințific şi revizia traducerii lucrării „Ghidul Directivelor europene privind TVA” (autori Ben Terra, Julie Kajus), alături de Florin Dobre şi Natalia Şvidchi. De asemenea, este părintele și coordonatorul științific al întregului Tratat de drept fiscal, al cărui prim volum a apărut în 2016, iar al II‐lea volum a apărut în anul 2018 în care a contribuit la elaborarea materialului referitor la TVA și a celui referitor la accize și a revizuit și a completat Capitolul VIII care tratează Directiva fuziunilor.

Documente în PDF: