021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Traian BRICIU

Prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București. Directorul INPPA

Traian BRICIU

Prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București. Directorul INPPA

Biografie

A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea din Bucureşti în 1996. În iunie 2007 și-a luat titlul de doctor în drept, specializarea Drept procesual civil în urma susţinerii, în şedinţă publică, a tezei de doctorat cu tema „Măsurile asigurătorii în procesul civil”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

Activitate profesională:
• membru al Societăţii de Ştiinţe Juridice (2012-prezent);
• Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (2011- prezent);
• membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (2011-prezent);
• Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2009-prezent);
• Lector formator- susţinere prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial Român, predare drept procesual civil (2011-prezent);
• Lector universitar – departamentul de drept privat, specializarea Drept procesual civil, Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti (2003-prezent);
• membru al colegiului de redacţie al revistei „Pandectele Române”;
• asistent universitar – catedră de drept privat, specializarea Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
• preparator universitar – catedră de drept privat, specializarea Drept procesual civil; avocat în cadrul SCA Florea, Gheorghe şi Asociaţii (din 1996).

A publicat peste 40 de lucrări de specialitate.