021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Monica LIVESCU

avocat Livescu & asociații

Monica LIVESCU

avocat Livescu & asociații

Biografie

Doamna avocat Monica LIVESCU va susține comunicarea cu tema: Protecția jurisdicțională efectivă și respectarea dreptului la apărare în cadrul procedurilor antifraudă