021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Mihai Dunea

Lector univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
MihaiDunea

Mihai Dunea

Lector univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Biografie

Activitate profesionala. Este lector universitar in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, titular al activitatilor de curs si/sau seminar la disciplinele: Drept penal. Partea generala (licenta, an II de studii), Probleme speciale de drept penal general (masterat, specializarea Stiinte penale), Drept penal general. Probleme speciale de teorie si practica (masterat, specializarea Cariera judiciara), Elemente de drept penal. Partea generala (masterat, specializarea Drept si ordine publica), precum si Drept executional penal (licenta, an III de studii).

Publicatii. Este autor si co‑autor a peste 40 de articole/studii si carti in domeniul dreptului penal, dintre care amintim:

Cauzele speciale de nepedepsire si cauzele speciale de reducere a pedepsei, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2022;

Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura (coautor), ed. a 6‑a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2020;