021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Mariana Vizoli

consultant fiscal, specialist TVA

Mariana Vizoli

consultant fiscal, specialist TVA

Biografie

Lucrează în cadrul Ministerului Finanțelor Publice din anul 1998, fiind, până în anul 2002, consilier în cadrul Serviciului TVA, șef serviciu legislație TVA (2002-2006), director general adjunct al Direcției generale impozite indirecte (2006-2007), director al Direcției de legislație în domeniul TVA (2007-2012), director general adjunct și apoi direct general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale (2012-2016).

Doamna Vizoli deține cunoștințe extinse de legislație a Uniunii Europene si romanești in domeniul TVA si accize, precum si a proceselor practice legate de TVA si accize. Este specializată în elaborarea legislației romanești, primară și secundară, în domeniul impozitelor indirecte, asigurând o transpunere corectă a directivelor europene și a modificărilor acestora, precum și a compatibilității legislației naționale cu acquisul comunitar, și deține ample cunoștințe ale legislației contabile si experiența în organizarea și coordonarea funcției financiar-contabile.

În anul 1980 a absolvit Facultatea de Finanțe-contabilitate în cadrul Academiei de Studii Economice București, a făcut un curs de specializare în domeniul TVA, în anul 2000, la Ministerul Finanțelor din Franța – Școala de finanțe publice, iar în 2003-2004 a absolvit cursul postuniversitar Managementul instituțiilor publice, la Facultatea de Finanțe-contabilitate în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Are o vastă experiența în dezvoltarea și furnizarea cursurilor de formare profesionala în domeniul TVA, fiind și lector la cursurile de formare profesionala organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor, alți formatori de formare profesională.

Doamna Mariana VIZOLI – consultant fiscal, specialist TVA, va susține prezentarea cu tema: Impactul VAT split asupra mediului de afaceri