021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Mariana Vizoli

Consultant fiscal;
Fost director general al Direcției generale Cod fiscal și Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România;

Mariana Vizoli

Consultant fiscal;
Fost director general al Direcției generale Cod fiscal și Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România;

Biografie

Doamna Mariana Vizoli fost înalt funcționar în Ministerul Finanțelor Publice ocupând de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere importante dintre care: Director general al Direcțieie de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și Secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (2016);  Director General Adjunct al Direcţiei generale de legislaţie Cod Fiscal si Reglementari Vamale (2012 – 2016); Director al Direcţiei de legislaţie in domeniul TVA (2007 – 2012); Director General Adjunct al Direcţiei generale impozite indirecte, (2006 – 2007) și Şef serviciu legislaţie TVA in cadrul Direcţiei generale de politici si legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat (2002 – 2006).

În prezent este consultant fiscal independent și membră al Camerei Consultanților Fiscali din România. Deține cunoștințe extinse ale legislaţiei Uniunii Europene și românești în domeniul TVA și accize, precum și a proceselor practice legate de TVA și accize acumulate într-o perioada de peste 18 ani in cadrul Ministerului Finanțelor Publice; este specializata în elaborarea legislaţiei românești, primară și secundară, în domeniul impozitelor indirecte asigurând o transpunere corecta a directivelor europene și a modificărilor acestora, precum și a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar; experienţă vastă în dezvoltarea și frunizarea cursurilor de formare profesională în domeniul TVA; specializată în întocmirea studiilor de caz pentru mediul de afaceri și instituţii publice (de ex: construcţii, învățământ, sănătate, agricultura, transport, comerţ cu amănuntul, activitatea organisemlor de radio si televiziune, etc); experienţă în elaborarea și livrarea de puncte de vedere, soluţii cu caracter general in probleme de specialitate; cunoştinţe ale legislaţiei contabile și experienţă în organizarea si coordonarea funcţiei financiar-contabile.

Este lector la cursurile de formare profesionala a personalului din aparatul ANAF si MFP pe teme referitoare la aplicarea legislaţiei in domeniul TVA după aderare, organizate prin intermediul Scolii de finanţe publice și lector la cursurile de formare profesionala organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor și alţi formatori de formare profesionala. A publicat multe articole în reviste de specialitate dintre care putem aminti: „Transpunerea pachetului TVA in legislaţia naţionala” (Revista de finanţe si contabilitate); „Consecinţele aderării României la UE” (Revista consultantul fiscal); „Analiza liniilor directoare ale Comitetului TVA” (Revista CH Beck).