021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Marian NICOLAE

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE, Facultatea de Drept a Universității din București

Marian NICOLAE

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE, Facultatea de Drept a Universității din București

Biografie

Doctor în drept, laureat al Universităţii din Bucureşti (2003), cu teza „Prescripţia extinctivă” (conducător ştiinţific – prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan) împreună cu cea mai înaltă distincţie: summa cum laude.

Experiență profesională și didactică:

 • 1991-1995: judecător la Judecătoria sectorului 5, Bucureşti;
 • 1995: asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii);
 • 1996: avocat – Baroul Bucureşti;
 • 1997: inspector general judecătoresc – Ministerul Justiţiei;
 • 1998-2001: director – Ministerul Justiţiei, Direcţia de studii, elaborarea actelor normative şi documentare;
 • 2001: lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii);
 • 2001-2006: director – Revista „Pandectele române”;
 • 2003: arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
 • 2004-2007: lector – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor;
 • 2005-2007: redactor-şef adjunct – Revista „Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor”;
 • 2006-2013: conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti catedra dedrept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria actului juridic civil”, „Publicitatea imobiliară” (master), „Drept civil. Teoria generală” şi „Persoanele” (anul I de studii);
 • 2006-2009: redactor șef adjunct al revistei „Analele Universității din București”, seria Drept;
 • 2007: director – „Revista română de drept privat” (revistă acreditată de C.N.C.S.I.S.);
 • 2007: director ştiinţific – Editura Universul Juridic;
 • 2011-2012: membru CNADTCU, Panel 4, Comisia „Științe juridice”;
 • 2013: profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de Drept Privat, disciciplinele „Drept civil. Teoria generală (anul I de studii) și „Publicitatea imobiliară” (master).

Sesiunile susținute de Marian NICOLAE