021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Mădălina DINU

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti. Avocat în Baroul Ilfov

Mădălina DINU

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti. Avocat în Baroul Ilfov

Biografie

A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în anul 2007 şi Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în anul 2008, ca şefă de promoţie. A absolvit cursurile INPPA în noiembrie 2010 şi este doctor în drept din anul 2013.

În prezent este avocat în Baroul Ilfov şi lector universitar la Catedra de Drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, la disciplina Drept procesual civil, precum şi formator la Institutul Notarial Român şi la Institutul Naţional de Pregătire și Perfecţionare a Avocaţilor – formare iniţială, disciplina Drept procesual civil.

A publicat, ca autor unic sau în coautorat, mai multe articole în reviste de specialitate.

Printre ultimele cărţi publicate amintim:
Răspunderea producătorului pentru calitatea produselor alimentare. Editura Hamangiu, 2016;
Executarea silită în noul Cod de procedură civilă (în colaborare cu Roxana Stanciu). Editura Hamangiu, 2015;
Teste grile pentru concursuri şi examene (în colaborare cu Gabriela Răducan, Marius Voineag, Carolina Niţă şi Răzvan Ilie), şase ediţii, Editura Hamangiu;
Teste grilă pentru examenele de an, licenţă şi admitere în profesiile juridice (coautor), trei ediţii, Editura Hamangiu;
Fişe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură şi avocatură, patru ediţii (în coautorat cu Gabriela Răducan) Editura Hamangiu, 2016;

În curs de apariție:
Fișe de proceduă civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură. Ediția a 5-a. (în colaborare cu Gabriela Răducan) Editura Hamangiu, 2017.