021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lavinia Lefterache

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, judecător Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Lavinia Lefterache

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, judecător Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biografie

Este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Este membru fondator al Centrului de cercetare în domeniul ştiinţelor penale (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti), membru al Asociaţiei Franco-Române a Juriştilor (AFJR) şi membru în Consiliul ştiinţific al revistei Caiete de drept penal.

Dintre publicaţiile recente, amintim:
Codul penal. Comentariu pe articole. Ediţia a 2-a, 2016
Drept penal. Partea generală, Curs pentru studenţii anului II, 2016
• Codul penal. Comentariu pe articole (în colaborare), Ed. C.H. Beck, 2015
• Probe şi prezumţii, Ed. Universul Juridic, 2015
• Confiscarea extinsă, în Curierul Judiciar nr. 7/2015
• Probatoriul în procesul penal, în Analele Universităţii din Bucureşti, 2015
• Drept penal. Partea generală. Note de curs, Ed. Universul Juridic, 2014
• Confiscarea extinsă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Analele Universităţii din Bucureşti Supliment 2014
• Drept penal român. Partea generală. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor (în colaborare), ed. a 7-a, Ed. Universul Juridic, 2012
• Justiţia penală în cazul minorilor. Note de curs pentru studii de master Ştiinţe penale aprofundate, Ed. Universul Juridic, 2011
• Fişe de individualizare a pedepsei (în colaborare), Ed. Universul Juridic, 2010
• Jurisprudenţa instanţei supreme în unificarea practicii judiciare (1969-2008), în materie penală (în colaborare), Ed. Universul Juridic, 2008
• Codul penal, colecţia Coduri adnotate (în colaborare), Ed. C.H. Beck, 2007.