021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Judecător Roxana STANCIU

Tribunalul București, Secția a IV-a civilă.
Tema: Încetarea executării silite – efecte. Ce urmează?

Judecător Roxana STANCIU

Tribunalul București, Secția a IV-a civilă.
Tema: Încetarea executării silite – efecte. Ce urmează?

Biografie

În anul 2004 a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, iar în 2007-Institutul Naţional al Magistraturii (cursurile de formare iniţială pentru profesia de judecător).

Are preocupări constante în domeniul executării silite, materializate în participări la numeroase conferinţe având că tema executarea silită în noul Cod de procedura civilă, dar şi în lucrări precum:

Contestaţia la executare în noul Cod de procedura civilă. Practică judiciară, 2015;
Executarea silită în noul Cod de procedura civilă (coautor), 2015;
Încuviinţarea executării silite în noul Cod de procedura civilă. Practică judiciară comentată, 2014;
Contestaţia la executare.Practică judiciară, 2011;
Validarea popririi.Practică judiciară, 2011;
Executarea silită şi dreptul la un proces echitabil în jurisprudenţa C.E.D.O., 2011.