021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Conf. univ. dr. Mirela STANCU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept (UB), Judecător la Tribunalul București, Secția a III-a civilă.
Tema: Impedimentele la Executarea Silită

Conf. univ. dr. Mirela STANCU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept (UB), Judecător la Tribunalul București, Secția a III-a civilă.
Tema: Impedimentele la Executarea Silită

Biografie

Studii: Doctor în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, specializarea Drept procesual civil (cu teza Executarea silită imobiliară, coordonator științific prof.univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu); licențiat în Drept al Facultăţii de Drept, Universitatea din București (promotia 1998).

Activitate profesională: Judecător la Tribunalul Bucureşti (din august 2009); referendar (judecător detaşat) la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (septembrie 2011 – februarie2014); formator la Institutul Naţional al Magistraturii (drept civil şi drept procesual civil) din octombrie 2007; asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (drept procesual civil) din octombrie 2002.

Publicaţii:
Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, 2016 (coautor);
• Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. Universul Juridic (coautor), lucrare coordonată de Viorel Mihai Ciobanu şi Marian Nicolae (2013, 2015);
• Urmărirea şi predarea silită a bunurilor imobile, Ed. Universul Juridic (2009);
• Codul de procedură fiscală. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck (2005);
• Drept procesual civil – culegere de speţe pentru seminarii, Ed. Naţional (coautor), lucrare coordonată de Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi şi Mihaela Tăbârcă (2004);
• Invocarea motivelor de refuz a executării în procedura de exequatur reglementată de Regulamentul (CE) nr. 44/2001, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 1/2012; • Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Regula de stabilire a competenţei internaţionale. Determinarea competenţei internaţionale în cazul în care domiciliul pârâtului nu este cunoscut, în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 2/2012;
• Reflectarea jurisprudenţei CEDO în materia executării silite, în „Revista română de executare silită” nr. 1/2010;
• Apărările de fond în cadrul contestaţiei la executare, în „Revista română de executare silită” nr. 3-4/2008;
• Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate din urmărirea silită, în revista „Pandectele române” nr. 2/2004;
• Procedura somaţiei de plată, în revista „Pandectele române” nr. 3/2002.