021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lector univ. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU

Lector univ. dr., judecător la Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.
Tema: Caracterul eficace al remediilor disponibile pentru debitorul consumator, atunci când contestă executarea silită întemeiată pe clauze pretins abuzive

Lector univ. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU

Lector univ. dr., judecător la Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.
Tema: Caracterul eficace al remediilor disponibile pentru debitorul consumator, atunci când contestă executarea silită întemeiată pe clauze pretins abuzive

Biografie

Studii:
1998-2002: Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (medie de absolvire 9,63)
Iunie 2002: Examenul de licenţă (media 9,85). Lucrare de diplomă la disciplina dreptul proprietăţii intelectuale (dreptul de autor): „Drepturile creatorilor de opere literare, artistice şi ştiinţifice”, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr Lucian Mihai
1994-1998: Liceul teoretic „Hermann Oberth”, Bucureşti (Matematică – Fizică)
1990-1994: “Gymnasium am Ostring” Bochum, Germania (liceu teoretic cu profil umanist)

Activitate didactică şi academică:

I. Începând cu 1.10.2008, colaborator extern al catedrei de drept civil – titular
de seminar la drept civil, anul I

II. Articole publicate:

„Consideraţii privind noua reglementare a drepturilor patrimoniale de autor“, în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr.1/2005
„Înţelesul sintagmei „rezolvarea procesului fără a intra în cercetarea fondului”, potrivit art. 297 alin.1 din Codul de procedură civilă. Consideraţii de drept comparat cu privire la trimiterea cauzei spre rejudecare de către instanţa de apel”, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2007.

Alte activităţi profesionale:

I. Profesie:
2002-2004: Auditor de justiţie la Institutul Naţional al Magistraturii (grupă de judecători)
Iunie 2004: Absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii (medie 9,55)
De la 1 septembrie 2004: Judecător la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti
Octombrie – noiembrie 2004: Susţinerea examenului de capacitate
Aprilie 2005: Numire ca judecător inamovibil la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 2
Aprilie 2005 – Decembrie 2006: Titular al unui complet specializat în cauze civile şi comerciale
Ianuarie – Decembrie 2007: Judecător la secţia penală din cadrul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti
Din ianuarie 2008: Judecător la secţia civilă din cadrul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti

II. Participari la conferinţe, în legătură cu activitatea profesională:

„Alternative Dispute Resolution – Mediation & Arbitration” (München, iulie 2004) – Workshop organizat de ELSA München.
„Influenta dreptului comunitar european asupra dreptului privat al statelor membre“ („Europa- und Zivilrecht“), seminar organizat de Academia Germană pentru Judecători (Deutsche Richterakademie), Germania, şi European Judicial Training Network (Trier, 28.05.-3.06.2006).

– 28.10 – 18.11.2006: Practică pentru judecători în materie civilă şi comercială la instanţe din Germania, organizată de Institut für Rechtliche Zusammenarbeit
(IRZ, Institutul pentru Cooperare Juridică):

1) 29.10-3.11: Introducere în dreptul privat german, seminarii la Bonn;
2) 4.11 – 17.11: Practică la Tribunalul Berlin (complet specializat în cauze
de concurenţă neloială) şi la Judecătoria Berlin – Mitte (LG Berlin, AG Berlin – Mitte).

„Statutul şi rolul judecătorului în Germania şi celelalte state europene“, seminar organizat de Academia Germană pentru Judecători (Deutsche Richterakademie), Germania (23 – 30 septembrie 2007). Prezentarea unui material cu privire la „Noua reglementare a independentei judecătorilor in Romania”.