021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Ionița Cochințu

magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București

Ionița Cochințu

magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București

Biografie

Îndeplinește funcția de magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României. Este cadru didactic asociat la Facultatea de Administrație Publică, S.N.S.P.A.

Este autorul sau coautorul unor studii, articole și lucrări în domeniul dreptului, spre exemplu: „Tratat de drept fiscal, Volumul I. Teoria generală a dreptului fiscal (coautor);Constituționalizarea principiului loialității constituționale”; „Cadrul instituțional și dinamica legislativa privind procesul de descentralizare administrativă și financiară (coautor); „Accesul la justiția constituțională în materia achizițiilor publice”; „Noi perspective privind controlul de constituționalitate”; „Administrația publică – parte într-un conflict juridic de natură constituțională”;Democrația constituțională–între tranziția de la un regim totalitar la unul democratic”; „Puterea legislativă – Evoluție constituțională post-decembristă”.

În cadrul Conferinței Naționale de Drept Fiscal, ediția 2017, doamna Ionița Cochințu va susține o comunicare cu tema: Caracterul de „titlu executoriu” al Deciziei Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat