021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Gheorghiţă Mateuţ

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca