021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Gheorghe Matei

av. dr. senior partner Leaua & Asociații, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București

Gheorghe Matei

av. dr. senior partner Leaua & Asociații, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București

Biografie

Este avocat, în prezent Senior Partner la SA LEAUA & Asociații, specializat în drept financiar si fiscal, drepturi reale, drept administrativ și drept comercial, achiziții publice.

Are o îndelungată experiență în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, mai întâi ca și consilier juridic în cadrul Direcției Generale Juridice, apoi ca șef al Serviciului Sinteze Legislative din cadrul acestei direcții, director general adjunct (2000-2001) și director general (2001-2006) al Direcției Generale Juridice, responsabil de coordonarea activităţii juridice la nivelul aparatului central şi teritorial al ministerului, conlucrarea cu departamentele/direcţiile din minister pentru sistematizarea, simplificarea, codificarea şi armonizarea legislaţiei române cu cea europeană în domeniul finanţelor publice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative (coduri, legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului etc.). În perioada 2010-2011 a fost director de cabinet al ministrului Finanțelor Publice, fiind responsabil de coordonarea activităţii cabinetului ministrului și de cooperarea cu direcţiile de specialitate din minister.

A fost membru în comisiile de privatizare a Băncii Agricole S.A. și a C.E.C. S.A., precum și membru în consiliul de administrație la C.E.C. S.A., reprezentant al statului în A.G.A. la CEC Bank S.A.

Este absolvent al Facultății de Drept a Universității din București (1994) și doctor în drept al Universității de Vest din Timişoara (2012), susținând o teză cu titlul: „Regimul juridic al impozitului pe profitul societăţilor comerciale”. A participat la numeroase cursuri de formare profesională organizate de Şcoala Naţională de Finanţe Publice, precum și la două cursuri internaționale: IMF – JVI Viena, “Legal aspects of international financial institutions” (octombrie – noiembrie 2000); IMF – JVI Viena, “Financial transactions for lawyers – An introduction” (martie – aprilie 2002).

Domnul Gheorghe MATEI, av. dr. senior partner Leaua & Asociații, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, va susține comunicarea cu tema: Căile de atac împotriva măsurilor asigurătorii și de executare silită în procedura contenciosului fiscal