021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Gheorghe-Liviu ZIDARU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea de Apel București

Gheorghe-Liviu ZIDARU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea de Apel București

Biografie

Studii: Este licențiat în drept al Facultății de Drept a Universității din București (2002) și doctor în drept (2012), la aceeași facultate, sub coordonarea Profesorului Viorel-Mihai Ciobanu, susținând o teză cu tema Competența instanțelor judecătorești în dreptul procesual civil român și german. Studiu de drept comparat, distinsă cu calificativul Summa cum laudae. A absolvit Institutul Național al Magistraturii în anul 2004.

Activitate profesională: este judecător la Curtea de Apel Bucuresti, Secția a IV-a civilă (din anul 2015); a fost judecător la Tribunalul București (2009-2014) și la Judecătoria Sectorului 4 (2005-2009). De asemenea, este și cadru didactic (în prezent, conferențiar universitar) la Facultatea de Drept a Universității din București, disciplina drept procesual civil. Este formator colaborator la Institutul National al Magistraturii (2014) și fost membru al Comisiei tehnice de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă (2010-2011).

Publicații: Organizarea instituțiilor judiciare (coautor), Ed. Solomon, 2022 (în curs de apariție); Drept procesual civil. Procedura în fața instanței și în căile de atac (coautor), Ed. Solomon, 2020; Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice (coautor), Ed. Solomon, 2020; Minispete. Drept procesual civil (coautor), vol. II, Ed. Solomon, două ediții (ed. a II-a, 2019); Competența. Jurisprudență relevantă (coautor), Ed. Universul Juridic, 2018; Competența în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012), 2017; Apelul. Jurisprudență relevantă (coautor), Ed. Universul Juridic, București, 2017; Competența instanțelor judecătorești în dreptul procesual civil român și german, Ed. Universul Juridic, București, 2015; Rolul judecătorului în procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015; Cartea de cereri si acțiuni. Modele. Comentarii. Explicații, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2014. A publicat, de asemenea, numeroase articole în reviste de specialitate ca autor unic sau în coautorat; a susținut mai multe prelegeri și seminare în fața judecătorilor și procurorilor cu privire la Noul Cod civil și la Noul Cod de procedură civilă, organizate de Institutul National al Magistraturii și de Institutul National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2012-2013).