021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Florin Streteanu

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Streteanu Florin

Florin Streteanu

Prof. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Biografie

Este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, titular de Curs la disciplinele: Drept penal general (nivel licenţă, anul II), Instituţii de Drept Penal (nivel master), Drept penal comparat (nivel master, în lb. franceză). În prezent este şi decanul acestei facultăţi. Este profesor asociat la Facultatea Internaţională de Drept Comparat din Strasbourg (din 2002) – titular de curs la disciplina Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul comparat (ciclul II), precum şi profesor asociat la Facultatea de Drept din Limoges (Franţa) din 2005 – titular de curs la disciplina Drept penal comparat (Master 2) şi formator în cadrul INM, titular de curs la disciplina Drept penal (anul I).
A fost membru în Comisia de elaborare a proiectului noului Codul penal şi în Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a noului Codul penal.
Este directorul revistei Caiete de drept penal şi autorul a numeroase articole şi studii juridice.

Dintre cărţile şi lucrările publicate amintim:

Noul Cod penal. Partea generală. Analize, explicaţii, comentarii. Perspectiva Clujeană, 2017
Drept penal. Partea generală Vol. I, Curs universitar, 2014

• Instituţii şi infracţiuni în noul Cod penal – ghid destinat formării formatorilor Şcolii Naţionale de Grefieri – 2010 (în colaborare cu Raluca Moroşanu)
Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Bucureşti, 2008
• Răspunderea penală a persoanei juridice (ediţia a ÎI-a), Bucureşti, 2007 (în colaborare cu R.Chiriţă)
Drept penal. Partea generală 1, Bucureşti, 2003
Drept penal.Partea generală, Culegere de teste grilă, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu D.Niţu)
• Răspunderea penală a persoanei juridice, Bucureşti, 2002 (în colaborare cu R. Chiriţă); Concursul de infracţiuni, Bucureşti, 1999.

Actualizat – Octombrie 2014