021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Florin DOBRE

dr., președinte executiv CECCAR

Florin DOBRE

dr., președinte executiv CECCAR

Biografie

Domnul Florin DOBRE, dr., președinte executiv CECCAR, va susține prezentarea cu tema: Deductibilitatea TVA – un drept sau o dilemă?