021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Flaminia Stârc-Meclejan

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Cine poate angaja în mod valabil societatea comercială în raporturile cu terții? Repere din practica judiciară

Flaminia Stârc-Meclejan

Lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Tema: Cine poate angaja în mod valabil societatea comercială în raporturile cu terții? Repere din practica judiciară

Biografie

Este avocat în cadrul Baroului Timiș și lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.