021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Evelina Oprina

Prof. univ. la Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din București, judecător la Tribunalul Ilfov

Evelina Oprina

Prof. univ. la Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din București, judecător la Tribunalul Ilfov

Biografie

Este judecător, Tribunalul Ilfov, Secția civilă; membru în Consiliul Superior al Magistraturii (2017-2023); profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil și Drept execuțional civil; membru în Consiliul Superior al Magistraturii și membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Cele mai importante publicații:
Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept procesual civil, Editura Universul Juridic București, ed. 1 și a 2-a (coordonator și autor), 2021 și 2022
Drept procesual civil. Teoria generală, Editura Universul Juridic, București 2019
Executarea silită. Dificultăți și solutii practice, vol. 1, 2 și 3 (coautor), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016, 2017 și 2021
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134, colectiv de autori, coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, București, 2016
Minispețe. Vol. II. Drept procesual civil (coordonator), Ed. Solomon, București, 2016, 2019
Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (coautor), Ed. Universul Juridic, București, 2015
Tratat teoretic și practic de executare silită, vol. I și II (coautor), Ed. Universul Juridic, București, 2013
Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garantii. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat (colectiv de autori), Ed. Hamangiu, București, 2012
Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 2008, 2009, 2011
Participanții la procesul civil, Ed. Rosetti București, 2005
A scris peste 60 de articole și este organizator, moderator și participant la numeroase Conferințe naționale și internaționale

Premii
• premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanții la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2005
• premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011
• premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic și practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2013
• premiul ”Mihail Eliescu” pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134”, 2016
• premiul ”Traian Ionașcu” pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat” acordat de Revista română de drept privat, 2017
• premiul ”Legal Point” acordat de Revista Legal Point, 2019, în aprecierea coordonării numărului jubiliar al revistei ”Justiția în actualitate” dedicat Centenarului Marii Uniri și a evenimentului de celebrare a acestui moment istoric desfășurat la data de 16 noiembrie 2018, Alba Iulia