021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Drd. Traian ȘTEFĂNESCU

Avocat senior la Leaua&Asociații București

Drd. Traian ȘTEFĂNESCU

Avocat senior la Leaua&Asociații București

Biografie

Traian STEFANESCU graduated the Faculty of Law from the University of Bucharest in 2014, as well as the Tax Law Master Programme in 2016, being a member of the Bucharest Bar Association since 2014.

During his academic studies, he undertook internships for various law firms in order to improve his theoretical knowledge. After graduating his licence studies in 2014, Traian entered the Bucharest Bar Association among the very first places out of 4500 participants at the exam. Before starting his colaboration with Leaua&Asociatii, he practiced law within a Romanian law firm where he was involved in complex projects regarding tax, administrative and civil litigation.

Traian joined Leaua&Asociatii’s Tax law department team in 2015, representing clients in court in tax law cases as well as administrative and civil law.

Traian`s relevant expertise includes:

 • Legal assistance during tax inspection on various issues on tax law and various charges;
 • Legal assistance in challenging tax decisions and tax reports issued by ANAF and other tax bodies for alleged breaches of the regulations concerning the payment of various taxes (e.g. VAT, profit tax, withholding tax, social contributions, income tax, local tax, excise duties, environmental taxes etc.), legal advice in relation to a considerable number of projects involving material and procedural fiscal issues;
 • Legal assistance and representation in court in tax cases.

Currently, Traian is a PhD candidate in Tax law at the Faculty of Law within the West University from Timisoara.

Traian has also published various specialty articles in romanian and foreign journals. Traian speaks English fluently.

Highlights:

 • He is PhD candidate in Tax law at the Faculty of Law within the West University from Timisoara;
 • He participated at the „Doctorate Seminar on European Tax Law”, 17-20 Feb. 2017, organised by the Institute for Austrian and International Tax Law WU (Vienna University of Economics and Business);
 • Graduate of the Master of Tax Law at the Faculty of Law of the University of Bucharest (2016);
 • He participated at the Course „Tax Law of the European Union” organised by ERA European Law Academy in Trier, Germany (June 2015);
 • Member of the Bucharest Bar Association (since 2014);
 • Graduate of the Faculty of Law of the University of Bucharest (2014);
 • Graduate of St. Sava National College, Bucharest (2010).

Publications:

 • Competition and the online commerce – Romanian Competition Review no. 1-2/2014 published by the Romanian Competition Council;
 • Precautionary measures in the new Code of Fiscal Procedure – Romanian Business Law Review no. 1/2016 – Wolters Kluwer;
 • Co – author of Tax Monitor section published in Romanian Business Law Review – Wolters Kluwer (since 2016);
 • Co – author of The concept of justifying document from the perspective of tax law (coordinated by prof. univ. dr. Radu Bufan)- Cluj Tax Forum Journal no. 1/2018;
 • Co-author of Les propositions de directives européennes sur l’assiette commune et l’assiette commune consolidée de l’impôt des sociétés (coordinated by prof dr. dr.h.c. Jacques Malherbe) – Journal de droit fiscal No. 11 Volume 2016, Bruxelles 2018.

Traian STEFANESCU este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București precum şi al studiilor de master în Dreptul Fiscal, în cadrul aceleiași facultăți şi este membru al Baroului București din anul 2014.

În timpul studiilor universitare a efectuat stagii de practică la diverse societăți de avocatură, fiind preocupat de aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul facultății. După absolvirea studiilor de licență, în anul 2014, Traian a fost admis în profesia de avocat clasându-se pe unul dintre primele locuri din aproximativ 4500 de participanți la examenul de primire în profesie.
Înainte de a începe colaborarea cu echipa Leaua & Asociații, Traian și-a desfășurat activitatea în cadrul unei firme de avocatură româneasca unde fost implicat în proiecte complexe din domeniile dreptului fiscal, contenciosului administrativ și al litigiilor civile.

Traian s-a alăturat departamentului de drept fiscal al echipei Leaua & Asociații în anul 2015 reprezentând clienții în fața instanțelor în cauze de drept fiscal, administrativ și civil.

Experiența relevantă include:

 • asistență juridică în timpul inspecției fiscale cu privire la diverse aspecte legate de legislația fiscală privind toate tipurile de creanțe fiscale;
 • Asistență juridică în contestarea deciziilor de impunere și a rapoartelor de inspectie fiscală emise de ANAF și alte organe fiscale pentru presupuse încălcări ale reglementărilor privind plata diferitelor impozite, taxe și contribuții (de ex. TVA, impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuțiile sociale, impozitul pe venit, accize, taxe și impozite locale, contribuții la fondul pentru mediu, etc.), consultanță juridică în legătură cu un număr considerabil de proiecte care implică chestiuni fiscale materiale și procedurale;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor cu precădere în cauze de contencios administrativ și fiscal.

În prezent, Traian este doctorand în drept fiscal al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

De asemenea, Traian a publicat diverse articole de specialitate în reviste românești și străine. Traian vorbește fluent limba engleză.

Repere:

 • Doctorand în drept fiscal al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara;
 • Participant la cursul „Doctorate Seminar on European Tax Law”, 17-20 februarie 2017, Institute for Austrian and International Tax Law WU (Vienna University of Economics and Business);
 • Absolvent al Masteratului de Drept fiscal la Facultatea de Drept a Universității București (promoția 2016);
 • Absolvent al Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților;
 • Absolvent al cursurilor de specialitate în dreptul fiscal al uniunii europene derulate de ERA – Academia de Drept European din Trier, Germania (iunie 2015);
 • Membru al Baroului București (începând din 2014);
 • Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București (promoția 2014);
 • Absolvent al Colegiului Național Sf. Sava, București (promoția 2010).

Publicații:

 • Concurența și comerțul online – Revista Română de Concurență nr. 1-2/2014 publicată de Consiliul Concurenței;
 • Măsurile asigurătorii în noul Cod de procedură fiscală – Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2016 – Wolters Kluwer;
 • Coautor al rubricii Monitorul fiscal – – Revista Română de Drept al Afacerilor – Wolters Kluwer (începând cu anul 2016);
 • Coautor al articolului Conceptul de document justificativ din perspectiva dreptului fiscal (coordonator prof. univ. dr. Radu Bufan) – Cluj Tax Forum Journal no. 1/2018;
 • Coautor al articolului Les propositions de directives européennes sur l’assiette commune et l’assiette commune consolidée de l’impôt des sociétés (coordonat de prof dr. dr.h.c. Jacques Malherbe) – Journal de droit fiscal Nr. 11 Volum 2016, Bruxelles 2018.