021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Dr. Mirela Buliga

Senior Associate la Leaua&Asociații București;
Profesor asociat la UB;

Dr. Mirela Buliga

Senior Associate la Leaua&Asociații București;
Profesor asociat la UB;

Biografie

Mirela Buliga are o experiență de 11 ani în acordarea de consultanță fiscală și în asistarea și reprezentarea clienților în litigii fiscale de drept material și procesual fiscal atât de drept intern, dar și de drept fiscal internațional/drept fiscal al Uniunii Europene.

Mirela este specializata în materia Convențiilor de Evitare a Dublei Impunere și în Directivele europene din materia impozitării directe.

Mirela are o considerabilă experiență atât în acordare de consultanță fiscală în domeniile ei de specializare, cât și în întocmirea de contestații și acțiuni în instanță împotriva deciziilor de impunere, inclusiv susținerea lor în fața instanțelor de contencios fiscal.

Este cadru didactic asociat al Universității București, Facultatea de Drept unde predă la Masteratul de Drept fiscal disciplinele „Impozitare a nerezidenților’’ și „Drept fiscal al Uniunii Europene” și la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, unde predă la nivelul studiilor masterale disciplina ,,Convenții de evitare a dublei impuneri”. Este membru al International Fiscal Association – Filiala România, responsabilul rubricii de drept fiscal a Revistei Române de Dreptul Afacerilor .

Mirela este autor /coautor al unor cărți, articole, studii și cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului fiscal, cum ar fi: coautor la „Codul fiscal comentat” editura Wolters Kluwer 2008; coautor la „Capitolul 28 România – Impactul convențiilor model OECD și ONU în Tratatele Fiscale Bilaterale” în Cambridge University Press, Londra, UK, 2012; coautor la „Tratatul de drept fiscal. Volumul II – Dreptul Uniunii Europene” editura Hamangiu 2018.

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și a Masterului în Dreptul Afacerilor din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Este doctor în drept fiscal (magna cum laude) a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Vorbește fluent limba engleză si are un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze.

Documente în format PDF: