021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

ALINA UNGUREANU

Managing Associate Țuca Zbârcea și Asociații

ALINA UNGUREANU

Managing Associate Țuca Zbârcea și Asociații

Biografie

Alina UNGUREANU a absolvit Facultatea de Drept în anul 2002 și este Doctor în Drept din anul 2011, în materia Drept Procesual Civil, susținând teza de doctorat în cadrul Universității din București, sub coordonarea prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu. Este avocat în Baroul București din anul 2002 și Membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România din anul 2008.

În prezent, este Managing Associate la Ţuca Zbârcea&Asociaţii în cadrul Departamentului de Litigii și Arbitraje.

Este autoarea mai multor lucrări de specialitate juridică, apărute în publicații locale și internaționale, printre care:

• Volumul „Contestația la executare în procesul civil” (Universul Juridic, 2012 și 2013);
„Ipoteca – titlu executoriu (in)apt de a fi pus în executare separat de contractul de credit” (Revista Română de Executare Silită nr. 1/2017);
„Giving In Payment Law: A Bird’s Eye View from a Dispute Resolution Perspective” (CEE Legal Matters – Market Snapshot, 2016);
„Intervenția terților creditori în executarea silită” (Wall Street, 2014);
„Planuri de Contingență” (Capital, 2014);
• „Limitele în care poate fi exercitată contestația la executare” (Revista Română de Executare Silită nr. 1/2013);
„Considerații asupra modificărilor legislative în legătură cu problemele de executare silită în baza noului cod de procedură civilă” (Revista Română de Executare Silită nr. 1/2011);
„Impedimente practice ca urmare a reintroducerii procedurii încuviințării executării silite” (Revista Română de Executare Silită nr. 1/2010);
„The european rules on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. Regulation creating an European enforcement order for uncontested claims” (The book of the International Conference of PhD in Law, Wolters Kluwer, 2009).