021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Bogdan DUMITRACHE

Executor judecătoresc
Bogdan Dumitrache

Bogdan DUMITRACHE

Executor judecătoresc

Biografie

Studii: A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București (1994) și Institutul Franco-Român de drept al Afacerilor organizat sub egida Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne și a Universității din București (1995).

Activitate profesională: În prezent este executor judecătoresc. A fost formator la Institutul Național al Magistraturii, magistrat asistent la Înalta Curte de casație și Justiție, avocat în Baroul București și asistent universitar la Catedra de Drept privat a Facultății de Drept a Universității din București; membru în Comisia de redactare a proiectului Codului civil și în Comisia de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă.

Publicații: A publicat mai multe cărți, dintre care: Teste grilă recapitulative. Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedură penală (coautor), Ed. Solomon, trei ediții (ed. a 3-a, 2021); Teste grilă. Vol. I. Drept civil. Drept procesual civil (coautor), Ed. Solomon, șapte ediții (ed. a VII-a, 2021); Minispețe. Vol. II. Drept procesual civil (coautor), Ed. Solomon, două ediții (ed. a II-a, 2019); Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentariu pe articole (coautor), Ed. Universul Juridic, 2017. A publicate, de asemenea, numeroase studii și articole în reviste sau volume de specialitate.