021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Daniel Niţu

Lect. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Daniel Niţu

Lect. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Biografie

Este lector universitar doctor al Catedrei de Drept Public a Universităţii Babeş Bolyai, Cluj Napoca pentru disciplinele Dreptului penal, Dreptului penal European, Dreptului internaţional penal, Cooperare judiciară internaţională în materie penală. Din anul 2012 face parte din Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca.
Tot în 2012 obţine titlul ştiinţific de Doctor în drept, având ca teză Imunitatea şefului de stat în dreptul penal, sub coordonarea prof. univ dr. Gheorghiţă Mateuţ.

Printre publicaţiile sale, amintim:
Noul Cod penal. Partea generală. Analize, explicaţii, comentarii. Perspectiva Clujeană, 2017;
Drept penal. Partea generală Vol. I. Curs universitar, 2014;
Imunitatea şefului de stat în dreptul penal, 2012;
• Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în Codul penal, în „Analele Universităţii din Bucureşti”, Seria Drept, Supliment, 2014 • Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică, în „Curierul Judiciar”, nr. 3/ 2014 • Între dreptul constituţional şi dreptul penal – imunitatea prezidenţială, în „Colectiv, Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate” • În honorem Ion Deleanu, Bucureşti, 2013 • The Influence of the Internaţional Criminal Tribunal’s for the former Yugoslavia Case-law over customary internaţional criminal law, New Europe College Yearbook 2009-2010, Bucharest, 2012.