021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Daniel IOVESCU

consultant fiscal, ABA Management │Associated Business Auditors

Daniel IOVESCU

consultant fiscal, ABA Management │Associated Business Auditors

Biografie

Domnul Daniel IOVESCU va susține prezentarea cu tema: Modificarea regulilor generale de aplicare a principiului valorii de piață (în condițiile noilor Linii directoare OCDE privind prețurile de transfer) și implicațiile asupra analizei funcționale din cadrul dosarelor de prețuri de transfer