021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Daniel Dascălu

profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, senior partner la David & Baias, PwC

Daniel Dascălu

profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, senior partner la David & Baias, PwC

Biografie

Este avocat, membru al Baroului București din 1997 si derulează activități profesionale de peste 18 ani în zona avocaturii de fiscalitate; din 2001 s-a alăturat echipei David si Baias, societatea corespondenta de avocatura a PricewaterhouseCoopers în Romania, al cărei partener este din ianuarie 2006, coordonând departamentul de litigii şi dreptul muncii.

În perioada 1997-2006 a derulat activități didactice ca asistent universitar la disciplinele drept administrativ, drept procesual civil şi drept comercial; din anul 2012 susţine cursurile şi seminariile de „Procedura fiscala şi Contencios fiscal” în cadrul studiilor de master de Drept fiscal al Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti, iar începând cu anul 2013, şi în cadrul masteratului de fiscalitate al Facultății de Finanţe, Asigurări, Bănci, şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Este licenţiat al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (1997) şi doctor în drept în urma absolvirii Şcolii Doctorale din cadrul aceleiaşi instituţii şi susţinerii magna cum laude a tezei de doctorat (2013); licenţiat al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din Universitatea Politehnică Bucureşti (1994) şi absolvent al studiilor de master din cadrul acestei din urma instituţii (1995); absolvent de studii postuniversitare în Olanda (TMC Asser Instituut, 1998), dar şi participant la diverse alte programe de pregătire şi specializare profesională în ţară şi în strainătate.
Este autorul Tratatului de contencios fiscal, publicat la Editura Hamangiu în anul 2014, şi al cărţii Recuperarea extrateritorială a creanţelor fiscale (2011), coautor al primei cărţi publicate în Romania cu privire la Codul de procedură fiscală (Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de Procedură Fiscală, 2005), dar şi autor şi coautor a numeroase articole în diferite reviste de drept pe teme de dreptul muncii, procedura civilă, procedura fiscală etc.

A participat de-a lungul timpului în calitate de coordonator al Grupurilor de proceduri fiscale ale unor organisme reprezentative ale mediului de afaceri (American Chamber of Commerce, Foreign Investment Council, Coaliţia pentru Romania) la diferite discuţii organizate de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice legate de elaborarea Codului de procedură fiscală (2003) şi, ulterior, la consultările periodice legate de modificarea actului normativ. Are de asemenea experienţă în litigii civile şi administrative (e.g. drept fiscal, dreptul concurenţei), asistând clienţi într-o gamă variată de industrii precum telecomunicaţii, audiovizual, automotive, agricultură şi oil and gas. Practica sa include asistenţă acordată clienţilor în faţa organelor administrative (asistenţă în cadrul procedurilor de inspecţie fiscală şi în cele administrativ-jurisdicţionale, formularea de contestaţii şi plângeri prealabile administrative, etc.), precum şi reprezentarea lor în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale atât naţionale cât şi internaţionale, inclusiv în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (cauzele Rafinaria Steaua Romana, C-431/12 şi BCR-Leasing –C-483/13).

Domnul Dan Dascălu, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, senior partner la David & Baias, PwC, va susține comunicarea privind: Principiul error communis facit ius în dreptul fiscal