021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Dan Manolescu

preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice

Dan Manolescu

preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice

Biografie

În prezent este preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali și Tax Partner în cadrul Soter & Partners; din ianuarie 2013 și până în august 2015 a îndeplinit funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, responsabil de coordonarea elaborării legislației, politicilor și reglementărilor fiscale și contabile. A coordonat procesul de rescriere a Codului fiscal si a Codului de procedură fiscală, acte normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2016.

Domnul Manolescu a ocupat diferite poziții în structurile de conducere ale unor instituții financiare cum ar fi: membru al CA al CEC Bank SA în perioada 2015-2016, membru al CA al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii în perioada 2013-2015, iar în aprilie 2016 a fost ales membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA.

Are o expertiza îndelungată si cunoștințe vaste în domeniul contabil si fiscal, atât în ceea ce privește legislația națională cât și cea internațională, fiind implicat în proiecte complexe cum ar fi: privatizări, restructurări, eficientizarea planificării fiscale a activității operatorilor economici.

A absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul 1998, precum și Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în anul 2012; este Doctor în economie, titlu acordat de Academia de Studii Economice din București. A obținut calitatea de Consultant Fiscal în anul 2007, ulterior deținând și funcția de Vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. Din anul 2008 deține si calitatea de Auditor Financiar.

În anul 2016 a primit titlul de Eisenhower Fellow, acordat de Fundația Eisenhower Fellowships, organizație non-profit si non-partizana înființată în anul 1953, care are ca obiective dezvoltarea colaborării internaționale si leadership-ului prin dialog, schimbul de informații si de idei între liderii din întreaga lume.

Domnul Dan Manolescu va susține prezentarea cu tema: VAT Gap – România „campioană”?