021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Cosmin Flavius Costaș

conf. universitar la Facultatea de Drept

Cosmin Flavius Costaș

conf. universitar la Facultatea de Drept

Biografie

Este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde predă disciplinele Dreptul finanțelor publice, Contencios fiscal și Probleme ale fiscalității naționale și europene. Domeniile sale de cercetare sunt: drept fiscal, drept financiar, drept fiscal european, procedură fiscală, drept constituţional, drept european al drepturilor omului. Este avocat în Baroul Arad, partener şi co-fondator al societăţii civile de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2003, este master în drept, cu specializarea Instituţii şi Reglementări Comunitare, la aceeași facultate (2004); absolvent al Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg (Franţa), promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005), Diplome supérieure en droit comparé; doctor în Drept constituțional, la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, cu teza Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil (2014).

A publicat, singur sau în colaborare, peste 100 de articole, comentarii și note de jurisprudență, în reviste de specialitate, precum și peste 30 de cărți și capitole în cărți, dintre care amintim: Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole (coordonator), Ed. Solomon, Bucureşti, 2016; Drept financiar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Codul fiscal comentat şi adnotat (coordonatori R. Bufan, M. Şt. Minea), Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008.