021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Claudiu DINU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București, avocat în Baroul București

Claudiu DINU

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București, avocat în Baroul București

Biografie

Studii:
Facultatea de Drept, Universitatea din București (1995-1999), doctor în drept al Universității din București, Facultatea de Drept, specializarea Drept procesual civil (mai 2009).

Activitate:
conferențiar universitar la Facultatea de Drept, Universitatea din București (2005-prezent); lector formator în cadrul I.N.P.P.A. (1 ianuarie 2013-prezent); lector formator în cadrul Institutului Notarial Român (2011-prezent); lector formator în cadrul Centrului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Executorilor Judecătorești (2015-prezent); Ombudsman al Universității din București (2017-prezent); avocat – membru al Baroului Prahova (2000-2009 și 2014-prezent); arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, membru al Colegiului de conducere (1 ianuarie 2012-prezent); membru al Colegiului de redacție al Revistei Române de Executare Silită (1 mai 2013-prezent); președinte al Comisiei de recurs din cadrul Federației Române de Fotbal (1 august 2015-prezent); consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale, Departamentul Constituțional Legislativ (1 ianuarie 2013-22 decembrie 2014).

Publicații:
Fișe OEPA. Organizarea și exercitarea profesiei de avocat (C.C. Dinu, M. Dinu), 2 ediții, Ed. Hamangiu, 2019, 2020; Drept procesual civil. Drept execuțional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de bază pentru licență și masterat, seminare și examene, ed. a 2-a, (V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu), Ed. Național, 2018; Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat (coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Vol. I-II, Ed. Universul Juridic, 2016; Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 2 ediții, Ed. Hamangiu, 2015, 2017; Instituții judiciare (T.C. Briciu, C.C. Dinu, P. Pop), ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, 2016; Dreptul procesual civil și activitatea notarială. Note de curs pentru pregătirea inițială și continuă a notarilor publici, Ed. Notarom, 2014; Drept procesual civil. Drept execuțional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de bază pentru licență și masterat, seminare și examene (V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu), Ed. Național, 2013; Procedura ordonanței de plată, Ed. Universul Juridic, 2013; Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, 2013; Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare și examene (coautor), Ed. C.H. Beck, 2010; Normele de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, 2009. De asemenea, autor a peste 20 de articole publicate în reviste de specialitate.