021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Andrei Zarafiu

Conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Andrei Zarafiu

Conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Biografie

Activitate: Predare în domeniile Drept procesual penal I (Partea generală), Drept procesual penal II (Partea specială), Drept procesual penal aprofundat (Master Ştiinţe Penale); Lector titular de seminare la disciplina Drept procesual penal în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2004-2007); Membru în Comisiile de examinare în cadrul examenelor de admitere şi de definitivat în profesia de avocat, organizate de Baroul Bucureşti (2005-2009, 2011); Membru în Comisiile de examinare în cadrul examenelor de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2006-2007); Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti din 2002, partener în cadrul Societăţii „Micu, Zarafiu şi Asociaţii”; Membru fondator al Centrului de Ştiinţe Penale din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti; Membru în Asociaţia Internaţională de Drept Penal.

Studii: Doctor în drept magna cum laude (2010); Curs postuniversitar de pregătire psiho-pedagogică şi metodică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea din Bucureşti (2004); Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2000).

Publicaţii:
Procedură penală. Partea generală. Culegere de teste grilă comentate şi explicate, 2016
Procedură penală – Partea generală. Partea specială. Ediţia a 2-a, 2015
Procedură penală – Partea generală. Partea specială, conform Noului Cod de procedură penală, 2014
• Procedură penală. Curs universitar, 2013
• Procedură penală. 1000 teste grilă pentru examene, 2012
• Legea 202/2010. Procedură penală. Comentarii şi soluţii, 2011
• Arestarea preventivă. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, 2010
• Instituţii de drept procesual penal (împreună cu Anastasiu Crişu, Bogdan Micu) 2010
• Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă (împreună cu Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu), 2008
• The Procedure Regarding the Admission of Guilt, lucrare comunicată la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Challenges of the Knowledge Society, Bucureşti, 2012
• Etapele procesuale ale arestării preventive a învinuitului, în A.U.B., seria „Drept”, nr. 1/2009
• Cadrul legislativ actual privind măsurile de prevenţie, în „Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor”, nr. 4/2007.