021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Andreea Artenie

avocat Reff&Associații

Andreea Artenie

avocat Reff&Associații

Biografie

Doamna avocat Andreea ARTENIE va susține prezentarea cu tema: Remedii procedurale de suspendare a executării sau a efectelor actului administrativ – evoluție legislativă și consecințe