021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Andra-Roxana Trandafir

Conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității din București

Andra-Roxana Trandafir

Conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității din București

Biografie

Studii:
A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2007, programul de Master în Drept penal fundamental la Facultatea de Drept a Universității Montpellier I în anul 2008, Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice în anul 2012 și studii postdoctorale la Facultatea de Drept a Universității din București în anul. În anul 2011 a obținut titlul de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității din București.

Activitate profesională:
Este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității din București și prodecan al acestei Facultăți. De asemenea, este avocat în cadrul Baroului București, membru în Board-ul Societății Europene de Criminologie, director editorial al revistei Analele Universității din București – Seria Drept, secretar general al Asociației Henri Capitant a Prietenilor Culturii Franceze – România și reprezentant al României în cadrul „Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie în Balcani”, stabilit cu Universitatea din Zagreb.

Dintre publicații:
Este autoare a numeroase articole publicate in tara si in strainatate, precum si autoare a lucrarilor: Poprirea. O tripla perspectiva – civila, fiscala si penala, Ed. Hamangiu, 2021; Raspunderea penala a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, doua editii, 2020, 2021; Protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice in jurisprudenta CEDO, Ed. C.H. Beck, 2015; Raspunderea penala a persoanei juridice. Jurisprudenta rezumata si comentata, Ed. C.H. Beck, 2013; Angajarea raspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, 2011. Dintre cartile publicate in coautorat, mentionam Suete culturale la Facultatea de Drept, 2018; Drept penal. Partea speciala II. Curs tematic, Ed. C.H. Beck, cinci editii, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021; Autoritatea parinteasca. Intre maretie si decadere, (coord), 2018;  Codul de procedura penala. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, trei editii, 2015, 2017, 2020. A tradus si coordonat traducerea lucrarii Omul criminal, autor Cesare Lombroso, Ed. Hamangiu, 2021