021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Andra-Roxana Trandafir

Lect. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Andra-Roxana Trandafir

Lect. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Biografie

Studii: Facultatea de Drept a Universitatii din Bucureşti; master în Drept penal fundamental, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier I; Doctor în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice; studii postdoctorale la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (în curs de finalizare).
Activitate profesională: asistent universitar la disciplinele Criminologie şi Drept penal. Partea specială (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti); avocat; secretar de redacţie al revistei Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept; secretar general al Asociaţiei Henri Capitant a Prietenilor Culturii Franceze – România; reprezentant al României în cadrul „Grupului Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică”, stabilit cu Universitatea din Zagreb.
Publicaţii:
Drept penal. Partea specială. Ediţia a 3-a, Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice, 2017
Drept penal. Partea specială II, 2017
Minispeţe. Vol. III. Drept penal, 2016
Drept penal. Partea specială. Ediţia a 2-a, Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice, 2015
Protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 2015
Codul de procedura penală. Comentariu pe articole, 2015
Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice, 2015