021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Alina Pohrib

jud. la Curtea de Apel București - Secția de contencios administrativ și fiscal

Alina Pohrib

jud. la Curtea de Apel București - Secția de contencios administrativ și fiscal

Biografie

Doamna Alina Pohrib a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 1997. Timp de 5 ani a activat în funcția de consilier juridic, a fost judecător la Judecătoria Sectorului 2 din București, judecător la Tribunalul București, Secția a VIII-a civilă, pentru confliecte de muncă și asigurări sociale. În prezent, este judecător la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal.

Doamna judecător Alina Pohrib are numeroare participări la cursuri de specialitate pe domeniile: drept civil, drept procesual civil, drept financial și fiscal, drept comunitar, achiziții publice etc.

În cadrul Conferinței Naționale de Drept Fiscal, ediția a IV-a, va susține prezentarea cu tema: Răspunderea solidară a terților pentru datoriile fiscale ale debitorilor: condiții, procedură, sarcina probei.