021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Adrian Luca

CEO la Transfer Pricing Services România

Adrian Luca

CEO la Transfer Pricing Services România

Biografie

Adrian Luca este partener fondator al Transfer Pricing Services, este consultant Fiscal (membru CCF), expert Contabil (membru CECCAR), absolvent al Programului MBA Româno-Canadian organizat în cadrul Academiei de Studii Economice în parteneriat cu HEC Montreal şi Universitatea Ottawa; Specializare – Finanţe și licenţiat la Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Are este 12 ani experienţă în preţuri de transfer, structuri fiscale internaţionale şi restructurări ale modelului de afaceri; expertiză în managementul disputelor fiscale (revizii şi audituri fiscale, asistenţă in cadrul inspecţiilor fiscale) şi proiecte de soluţionare a litigiilor (acorduri de preţ în avans, proceduri fiscale, proceduri amiabile); expertiză în identificarea de sedii permanente şi alocarea profiturilor către acestea; implicat în proiecte privind evaluarea bunurilor intangibile și coordonator al numeroase proiecte de preţuri de transfer la nivel regional, naţional şi global pentru clienţi multinaţionali din diverse industrii inclusiv energetică, retail, auto, farmaceutică etc. Serviciile asigurate variază de la elaborarea documentaţiei preţurilor de transfer până la elaborarea şi implementarea politicilor legate de preţurile de transfer. Experienţele anterioare includ PricewaterhouseCoopers România precum şi detaşări în cadrul PricewaterhouseCoopers (Polonia şi Belgia) şi Procter&Gamble (România).  A fost implicat direct în elaborarea legislaţiei naţionale în domeniul preţurilor de transfer şi acordurilor de preţ în avans și la elaborarea primelor acorduri de preţ în avans introduse în România.

Este lector în cadrul diverselor conferinţe şi seminarii pe tema preţurilor de transfer, inclusiv în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi în cadrul altor evenimente de profil; autor a numeroase articole in domeniul preţurilor de transfer pentru publicaţii de specialitate locale şi internaţionale și asistent în cadrul Comisiei Europene – Forumul Comun al preţurilor de transfer din 2007.