021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Adrian Fanu-Moca

Conf. univ. dr., av.

Adrian Fanu-Moca

Conf. univ. dr., av.

Biografie

Adrian Fanu-Moca este conferențiar universitar la Departamentul de Drept public din cadrul Facultatii de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara. Predă cursuri de Drept penal. Partea specială la ciclul de licență și la masteratatele de Științe penale și de Carieră judiciară si, respectiv, cursul de Contencios fiscal la masteratul de Contencios administrativ si fiscal.

Adrian Fanu-Moca este avocat în Baroului Timis cu practică majoritară în drept penal și în contenciosul fiscal.