021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Ziua 2

09 nov. 2018
09.00 - 18:45
Aula Magna UBB

Ziua 2

Moderator: Prof. dr. Ionuț Florin Popa

9.00-9.20

Lect. dr. Jozsef Kocsis

O scurtă incursiune în activitatea științifică a Profesorului Dan Chirică

9.20-9.40

Prof. univ. dr. Liviu Pop

Starea și modificările esențiale ale Codului civil și legislației conexe după anul Marii Uniri

9.40-10.00

Prof. dr. Marian Nicolae

Curtea Constituțională și răspunderea magistraților pentru erori judiciare între imperativele juridicului și presiunea real politicului

10.00-10.20

Prof. dr. Traian Briciu

Autoritatea de lucru judecat a considerentelor: o bună intenție pedepsită

10.20-10.40

Lect. dr. Sergiu Golub

Despre clauza de rezervă a proprietății în procedura insolvenței. Despre opozabilitatea „inopozabilă” sau în căutarea oximoronului juridic perfect

10.40-11.00

Întrebări şi răspunsuri
11.00-11.15

Pauză de cafea

Moderator: Conf. dr. Șerban Diaconescu

11.15.-11.35

Prof. dr. Lucian Bercea

Transparența costurilor în contractele de credit pentru consumatori. Cât de departe trebuie să ajungă CJUE ca să afle că a greșit drumul?

11.35-11.55 Prof. dr. Sergiu Băieș

Analiza comparată a prevederilor Codului civil al R. Moldova și ale Codului civil al României privind posesia

11.55-12.15 Conf. dr. Florin Mangu

Mijloace de garantare a plății despăgubirii în asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate terților prin accidente de circulație

12.15-12.35 Drd. Silviu Munteanu

Promisiunea de a contracta și pactul de opțiune. O abordare comparativă

12.35-12.55 Prof. univ. dr. Sergiu Deleanu

Sintagma situații europene în ambianța prevederilor din dreptul UE consacrate pieței interne

12.55-13.10 Sesiune de întrebări
13.10-14.30

Pauză de masa – Piramida, Casa Universitarilor

Moderator: Lect. dr. Sergiu Golub

14.30-14.50

Conf. dr. Șerban Diaconescu

Cauza actului civil, între tradiție și (in?)utilitate

14.50-15.20 Conf. dr. Ovidiu Podaru

Documentațiile de urbanism și rolul lor „modelator” asupra dreptului de proprietate imobiliară

15.20-15.40 Lect. dr. Juanita Goicovici

Executarea co-activă a contractelor și problematica daunelor sub-compensatorii. Perspective practice asupra obligației creditorului de moderare a prejudiciului

15.40-16.00 Lect. dr. Mihai David

Punerea în întârziere din perspectiva creditorului  contractual

16.00-16.20 Lect. dr. Alina Oprea

Aspecte privind extinderea convenției de arbitraj la nesemnatari în comerțul internațional

16.20-16.30 Sesiune de întrebări
16.30-16.45

Pauză de cafea

Moderator: Jud. dr. Liviu Zidaru

16.45-17.05

Lect. dr. Adina Buciuman

Răspunderea civilă preventivă: de la „forța obscură a destinului” la ideologia înlăturării riscului (cazul antenelor GSM)

17.05-17.35 Asist. dr. Ioana Varga

Unele prevederi procedurale în reglementarea Codului civil în materia contractului de vânzare-cumpărare

17.35-17.55 Asist. dr. Marius Floare

Buna-credință ca supapă de siguranță în dreptul privat

17.55-18.15 Asist. drd. Dorin Jorea

Contractele incapabililor considerate valide legal

18.15-18.40 Întrebări, răspunsuri, închiderea conferinței