021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lucrările conferinței

Lucrările conferinței

16.15 16.45          Pauză de cafea

16.45 18.45         PANEL II

16.45 17.00         Prof. univ. dr. Valeriu STOICA
Facultatea de Drept a Universității din București
Founding Partner – Societatea de Avocați STOICA & Asociații
Natura juridică a dreptului de a stinge creanța bancară ipotecară și datoria corelativă, conform Legii nr. 77/2016

17.00 17.15           Ioan Ciprian CHIOREAN
Director, Direcția Juridică, BANCPOST
Condiţii prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru naşterea dreptului la stingerea creanţelor bancare prin dare în plată

17.15 17.30            Ioana REGENBOGEN
Director, Direcția Juridică, ING Bank
Alte condiţii decât cele expres prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru stingerea creanțelor bancare prin darea în plată

17.30 17.45          Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
Judecător, Preşedintele Secției civile a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti
Contestaţia împotriva notificării de dare în plată, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 77/2016

17.45 18.00         Roxana STANCIU
Judecător, Tribunalul București
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres

18.00 18.15          Delia Narcisa THEOHARI
Judecător, Tribunalul București
Formator, Institutul Național al Magistraturii
Constatarea dării în plată în cursul executării silite

18.15-18.45              Întrebări – dezbateri

18.45-19.00             Concluzii. Închiderea conferinței