021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Lucrările conferinței

Lucrările conferinței

13.30 14.00         Înregistrarea participanţilor – Welcome coffee
14.00 14.15          Deschiderea conferinței
Av. dr. Andrei SĂVESCU, Coordonator JURIDICE.RO
Prof. univ. dr. Valeriu STOICA, Facultatea de Drept a Universității din București
Founding Partner – Societatea de Avocați STOICA & Asociații

14.15 16.15            PANEL I

14.15 14.30          Prof. univ. dr. Marian NICOLAE
Facultatea de Drept a Universității din București
Despre retroactivitatea așa-zisei legi de dare în plată

14.30 15.00         Mihai SELEGEAN
Director, Direcția Juridică, BRD – Groupe Société Générale
Prof. univ. dr. Valeriu STOICA
Facultatea de Drept a Universității din București
Founding Partner – Societatea de Avocați STOICA & Asociații
Corelația dintre Legea nr. 77/2016 și Constituția României, CEDO și dreptul european

15.00 15.15           Daniel NICOLAESCU
Director Executiv, Direcția Juridic şi Guvernanță Corporativă, RAIFFEISEN Bank
Legea dării în plată: împarte echitabil riscurile sau afirmă supremaţia dreptului consumatorului?

15.15 15.30           Alexandru BEREA
Director, Direcția Juridică, Banca Comercială Română
Aspecte practice legate de implementarea legii privind darea în plată

15.30 15.45          Prof. univ. dr. Marieta AVRAM
Facultatea de Drept a Universității din București
Senior Partner – Societatea de Avocați STOICA & Asociații
Notificarea declarației unilaterale de stingere a datoriei prin darea în plată

15.45 16.15           Întrebări – dezbateri