021-336.04.43; conferinte@hamangiu.ro

Data

15 – 18 noiembrie 2018


Locație

Hotel Orizont, Predeal (jud. Brașov, România)

Vezi harta!


Organizatori

International Fiscal Association Romanian

IFA

Editura Hamangiu

logo Editura Hamangiu_png

Seminarului Malherbe este un curs practic, specializat în domeniul fiscal, adresat cu precădere directorilor financiari din cele mai mari companii care activează în România.

Fiecare sesiune se va desfășura pe o perioadă de aproximativ două zile și jumătate de training intensiv, cuprinzând 10 module, cu câte 4 module a câte 1,5-2 ore/zi (joi – sâmbătă).

Materialele de lucru vor conține în principal:

În limba română:

În limba engleză:

  • A guide to the European VAT Directives, Ben Terra, Julie Kajus, Editura IBFD, 2018;
  • ECJ Direct Tax Compass, Editura IBFD 2017, editor Madalina Cotruț;
  • Klaus Vogel on Double Taxation Conventions (a patra ediție), Wolters Kluwer, 2015;
  • Materials on international and EU tax law (3 volume), editor ITC Leiden, 2018;
  • Directivele relevante ale Uniunii Europene;
  • Rapoartele publicate de către Comisia Uniunii Europene, de IBFD, etc.
  • Prezentările speakerilor.

Seminarul va analiza și modificările Codului Fiscal ce vor fi operate în vacanța parlamentară prin Ordonanțe ale Guvernului.

În prezent, în România nu există astfel de mijloace organizate și structurate în vederea studierii acestor noi evoluții care să fie accesibile persoanelor interesate, astfel că Seminarul Malherbe este soluția; seminarul Malherbe se va desfășura pe parcursul a 5 zile, împărțit în două convocări (a se vedea programul în limba română / în limba engleză).

Acesta este un seminar interactiv în care vor fi analizate cazuri practice astfel încât să permită participanților să înțeleagă mai bine noile evoluții fiscale internaționale implementate prin Codul fiscal, inclusiv efectul acestora asupra tratatelor fiscale; structurile de optimizare fiscală transfrontaliere vor fi, de asemenea, discutate.

Seminarul va avea maximum 30 de participanți.


Taxa de participare

2000 € + TVA
Transportul nu este inclus.

Înregistrare

Speakeri

Temele propuse

* La fiecare temă abordată va fi asigurată prezența unui speaker care își desfășoară activitatea sau predă în străinătate.
** Participanții vor putea trimite întrebări cu privire la temele de interes în avans, iar prezentatorii vor putea oferi răspunsuri.
*** Participanții vor primi, gratuit, din partea organizatorilor câte un exemplar din:
„Elemente de drept fiscal internațional”, Philippe Malherbe, Editura Hamangiu, 2017 și
„Ghidul Directivelor Europene privind TVA”, Ben Terra și Julie Kajus, Editura Hamangiu, 2015.

I. BEPS (general) - 1 modul

Speakeri:
1. Prof. dr. dr. h. c. Jacques Malherbe, Universite de Louvain, avocat la Simont Braun Bruxelles;
2. Conf. univ. dr. Ciprian Păun, conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, profesor asociat al Universității Plymouth SUA.

Teme:
1. Acțiunile BEPS implementate prin Directivele UE/ BEPS Actions implemented through EU Directives;
2. Implementarea acțiunilor BEPS în unele state din Uniunea Europeană: Franța, Belgia și în România/BEPS implementation in some EU countries (France, Belgium) and in Romania.

II. Prețurile de transfer - 3 module

Speakeri:
1. Raffaele Petruzzi, Managing Director în cadrul Centrului de Prețuri de Transfer al Universității de Studii Economice Viena, Austria;
2. Adrian Luca CEO la Transfer Pricing Services România;
3. Daniel Iovescu, Partener ABA Management;
4. Drd. Augustin Rusu, specialist în prețuri de transfer.

Teme:
1. Prezentare Linii directoare OECD și ONU/ General information;
2. Cele 3 acțiuni BEPS/ The 3 BEPS actions;
3. Studii de caz din practica inspecțiilor fiscale și din jurisprudența instanțelor din România/ Case studies from the Romanian practice of the tax audits and the case law;
4. Incidența proiectului CCCTB/ The incidence of the CCCTB project.

III. Regulile generale și Regulile speciale anti-abuz și Directiva Anti-evitare (ATAD) - 2 module

Speakeri:
1. Prof. univ. dr. Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara și profesor asociat la Universitatea din București;
2. Mădălina Cotruț, avocat specializat în drept fiscal internațional, fost consultant Deloitte, Principal Research Associate la International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) și profesor asociat la Universitatea din Amsterdam;
3. Prof. dr. Daniel Deak, Universitatea Corvinus din Budapesta.

Teme:
1. Regulile anti-abuz în dreptul comparat/ Anti abuse rules in comparative law;
2. Prevederile anti-abuz din Directivele UE/.
Anti-abuse provisions in EU directives;
3. Regula generală anti-abuz din dreptul fiscal român/ The Romanian GAAR;
4. Implementarea Directivei anti-evitare/ The implementation of the ATAD;
5. Practica Administrației fiscale din România(ANAF)/ The Romanian practice of the tax administration (ANAF).

IV. TVA - 4 module

Speakeri:
1. Christian Amand, avocat specializat în TVA și fost președinte al Subgrupului de impozite indirecte al Comitetului fiscal al Confédération Fiscale Européenne (CFE);
2. Mariana Vizoli, consultant fiscal, fost director general al Direcției generale Cod fiscal și Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România;
3. Dr. Vladimir Marinescu, avocat, membru al Baroul Timiș.

Teme:
1. Dovada livrării intracomunitare/ The proof of IC supplies;
2. Reguli pentru deductibilitatea TVA/ Rules for deductibility;
3. Categorii autonome ale dreptului UE/ Autonomous EU categories;
4. Sistemul split TVA/ The VAT split system;
5. Jurisprudență recentă a CJUE/ Recent case law of the ECJ;
6. TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronică/ VAT on electronic supplies.

V. Convențiile de evitare a dublei impuneri – 3 module

Speakeri:
1. Prof. dr. Philippe Malherbe, Universite catholique de Louvain Belgia, avocat în cadrul baroului Bruxelles;
2. Dr. Mirela Buliga, Senior Associate la Leaua & Asociații București, profesor asociat la Universitatea din București.

Teme:
1. Interpretarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri/ Interpretation of DTC’s;
2. Raportul dintre Convențiile de evitare a dublei impuneri dreptul fiscal al UE și Codul Fiscal Român/ The relations of the DTC’s withe the EU Tax law and with the Romanian Fiscal Code;
3. Impactul tratatului multilateral (MLI) asupra Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România/ The impact of the MLI (multilateral instrument) on the treaties concluded by Romania.

VI. Noi evoluții în dreptul fiscal european - 3 module

Speakeri:
1. Prof. dr. dr. h. c. Jacques Malherbe; Universite de Louvain, avocat la Simont Braun Bruxelles;
2. Prof dr. Daniel Deak, Universitatea Corvinus din Budapesta Ungaria;
3. Conf. univ. dr. Ciprian Păun, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, profesor asociat al Universității Plymouth SUA;
4. Dr. Natalia Svidchi, avocat, membru în Baroul Timiș, profesor asociat la Universitatea de Vest din Timișoara.

Teme:
1. Impozitarea economiei digitale/ Taxation of the digital economy;
2. Extinderea impozitului cu reținere la sursă asupra nerezidenților/ Growth withholding on non-residents;
3. Acordarea parțială a avantajelor fiscale. Reanalizarea cazul Schumacker/ . Proratisation of tax benefits: Schumacker revisited;
4. Principiile dreptului UE aplicabile în materie fiscală (Proporționalitate, securitatea juridică, protecția încrederii legitime etc.)/ The principles of EU law applicable in the EU tax law (Proportionality, Legal certainty, Protection of legitimate expectations, etc.).

VII. Stimulente fiscale acordate prin legea romana - 1 modul

Speakeri:
1. Bogdan Nanu, partener Associated Business Advisors Timișoara;
2. Drd. Traian Ștefănescu, avocat senior la Leaua & Asociații București.

Teme:
1. Scheme privind ajutorul de stat/ Personal income tax exemption for IT sector;
2. Scutirile privind impozitul pe venit din sectorul IT/ Tax incentives for R&D Activities;
3. Stimulente fiscale pentru activitatea de cercetare – dezvoltare (R&D)/ State Aid schemes.

VIII. Procedura fiscală - 2 module

Speakeri:
1. Tanți Anghel, consultant fiscal, fost director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
2. Dr. Gheorghe Matei, partener Leaua & Asociații, profesor asociat în cadrul Universității din București;
3. Dr. Sorina Doroga, Universitatea de Vest din Timișoara;
4. Drd. Tudor Vidrean-Căpușan, avocat la Ciprian Paun Avocats.

Teme:
1. Drepturile contribuabililor. Impozitarea și Convenția Europeană a Drepturilor Omului/ Rights of taxpayers. Taxation and European Convention of Human Rights;
2. Directiva nr. 2017/1852 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană/ The Directive no. 2017/1852 regarding the tax dispute resolution mechanisms in the European Union;
3. Impozitarea și probele obținute ilegal/ Taxation and illegally obtained evidence;

Seminarul se desfășoară în limba engleză; Traducerea va fi asigurată după caz; Speakerii belgieni sunt și vorbitori fluenți de limba franceză.

Înregistrare

Înregistrare

Înscrierile s-au terminat!

Contact organizatori:

Bufan Radu, e-mail: radu.bufan@abaconsulting.ro, tel.: 0722 65 21 40;
Bufan Mihai, e-mail: mihai.bufan@abaconsulting.ro, tel.: 0745 23 90 08;
Editura Hamangiu, e-mail: conferinte@hamangiu.ro, tel.: 021.336.01.25; 
(persoană de contact: Cristina Militaru, e-mail: cristina.militaru@hamangiu.ro).